Web Security Appliance

سیسکو پس از خرید شرکت IronPort که بزرگترین تولید کننده تجهیزات خاص امنیتی در زمینه Email و Web بوده، تبدیل به بزرگترین تولید کننده تجهیزات Web Security گردید و سالهاست که در Gartner جزء Leader های مارکت قرار دارد. با اضافه شدن SourceFire به خانواده سیسکو قابلیت Malware Protection نیز به Web Security Appliance اضافه شده است.