مدلهای ASA5500-X

تمامی لایسنسهای نرم افزار FTDv به همراه تمامی ماجولها برای تمامی نسخه های 6.3 و 6.4 موجود می باشد (به صورت Smart و PLR و Classic) و با کمترین قیمت (به صورت کاملا رقابتی) و تحویل یکروزه موجود می باشد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 09021002515 و یا ایدی تلگرام getlic تماس گرفته شود

انواع مدل های فایروال سری ASA 5500-X

- فایروال ASA 5506-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر 750Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE و  فرم فاکتور Desktop را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5506W-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 300Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE و  فرم فاکتور Desktop همراه با WAP را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5506H-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 300Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE و  فرم فاکتور Ruggedzied Desktop و تعداد 30VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5508-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 1Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 50VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5512-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 1Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 6 پورت 10/100/1000 GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 50 تا 100 عدد VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5515-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 1.2Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 6 پورت 10/100/1000 GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 100 عدد VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5516-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 1.8Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 100 عدد VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5525-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 2Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 200 عدد VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5545-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 3Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 6 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU به همراه پشتیبانی از SFPو تعداد 200 عدد VLAN را فراهم می کند.

- فایروال ASA 5555-X : این محصول در حالت Stateful Inspection Throughput به حداکثر حداکثر 4Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 6 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU به همراه پشتیبانی از SFP و تعداد 200 عدد VLAN را فراهم می کند.

عناوین مرتبط

>ASA5500-X