استعلام قیمت راه اندازی سرویس تلفنی سیسکو

لطفا موارد مورد نظر خود را مشخص بفرمایید تا در کمترین زمان ممکن کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نسخه CUCM مورد نیاز را انتخاب کنید.
لطفا نحوه ارتباط با مخابرات مشخص کنید را انتخاب کنید.
لطفا نوع Gateway مورد استفاده را مشخص بفرمایید را انتخاب کنید.
لطفا نوع نصب را مشخص بفرمایید را انتخاب کنید.
آیا نیاز به Redundancy می باشد؟ را انتخاب کنید.
لطفا تعداد کاربر در نظر گرفته شده برای سیستم را مشخص بفرمایید؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به تلفن فیزیکی می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور CUC جهت سرویس Voice Mail می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور IMP جهت سرویس Jabber می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور Expressway جهت راه اندازی سرویس MRA می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور UCCX جهت سرویس مرکز تماش می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور Imagicle برای راه اندازی سرویس ضبط مکالمات می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور Imagicle برای راه اندازی سرویس FAX می باشد؟ را انتخاب کنید.
آیا نیاز به سرور Imagicle برای راه اندازی سرویس Billy Blue's 4 می باشد؟ را انتخاب کنید.
لطفا اگر موارد دیگری مد نظر شما می باشد برای ما بنویسید را بنویسید. لطفا اگر موارد دیگری مد نظر شما می باشد برای ما بنویسید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...